Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: 9240 Garden Grove Blvd Unit 7 California City, CA, US
  • Điện thoại: 0986003777
  • Email: shipusnet1@gmail.com

Thời gian làm việc: 6.00 Sáng – 11.00 Tối. Tất cả mọi ngày trong tuần, kể cả ngày lễ